Profil spoločnosti

Správa majetku Sereď, s.r.o.
Námestie republiky 1176/10
926 01 Sereď
IČO: 46 439 773
DIČ: 2820006002
IČ DPH: SK 2820006002
zapísaná okr.súd Trnava číslo vložky: 28462/T
konateľ:
Ing. Tibor Krajčovič (Do 30.4.2015)
Mgr. Ing. Daniela Vargová, tel :+421 917 972 114 (Od 1.5.2015)
banka: č.ú. 5022197572/0900© 2012 Správa majetku Sereď, s.r.o.