Kontakty na zamestnancov spoločnosti

Konateľka
JUDr. Ing. Daniela Vargová
Správa budov a zariadení
Marián Šalmík
Verejné obstarávanie
Bc. Branislav Koričanský
+421 917 972 114
moc.liamg@letanok.sms
+421 907 321 710
moc.liamg@letanok.sms
+421 905 335 839
moc.liamg@letanok.sms© 2012 Správa majetku Sereď, s.r.o.